Jesteś tutaj

Przekaż 1 % swojego podatku na Hospicjum w Rożdżałach

1% podatku

Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej - Hospicjum w Rożdżałach

KRS to 0000018439

Możliwe jest wsparcie nas darowizną finansową na rachunek bankowy: 

Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej
25 1240 2946 1111 0000 2883 2980

 

Udostępnij: 

Hospicjum domowe

Opieka paliatywna w zakresie hospicjum domowego obejmuje osobę chorego i jego rodzinę. Dąży do zapewnienia chorym możliwie najwyższej jakości życia, przy pełnej uwagi trosce o zachowanie godności i szacunku do pacjentów oraz ich bliskich. Polega na wszechstronnym działaniu. Głównym celem jest tu niesienie ulgi w cierpieniu ciała i duszy.

Medycznym celem opieki paliatywnej jest leczenie (łagodzenie) objawów, które powodują cierpienie osób chorych: najczęściej bólu, ale także wielu innych (np. duszności, wymiotów, braku apetytu) oraz poprawa jakości życia tych chorych.

OPIEKA MEDYCZNA W HOSPICJUM DOMOWYM REALIZOWANA JEST WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE UMOWY Z NFZ.

 

PACJENCI NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW.

Świadczenia realizowane w warunkach hospicjum domowego obejmują świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy ( w zależności od potrzeb- nie rzadziej niż 2 razy
w miesiącu
), pielęgniarki ( w zależności od potrzeb - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu), leczenie farmakologiczne, leczenie bólu i innych objawów somatycznych, opiekę psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną oraz rehabilitację, jak również wypożyczanie sprzętu i wyrobów medycznych.

Wizyty w hospicjum domowymodbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z rodziną pacjenta. Podczas wizyty pacjent i rodzina pacjenta otrzymują nr telefonu kontaktowego do lekarza i pielęgniarki. Lekarz hospicjum podejmuje też decyzję o potrzebie włączenia się do opieki nad pacjentem rehabilitanta, bądź psychologa – w zależności od stanu pacjenta.

Do opieki paliatywnej, w hospicjum domowymkierowane są osoby z określonymi chorobami nieuleczalnymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi i ograniczającymi życie.

Choroby, które kwalifikują do opieki paliatywnej, w zakresie hospicjum domowego zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia ( Dz.U. 2018r., poz.742 z późn.zm.). Są to przede wszystkim choroby nowotworowe, ale również choroba AIDS, układowe choroby zanikowe układu nerwowego, następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, niewydolności układu oddechowego, kardiomiopatie, owrzodzenia odleżynowe.

Poniżej zamieszczono jednostki chorobowe, które kwalifikują do leczenia ,,osobę dorosłą”:

l.p.

Kod ICD-10

Jednostki chorobowe kwalifikujące do leczenia

1.

B20-B24

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)

2.

C00-D48

Nowotwory

3.

G09

Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego

4.

G10-G13

Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy

5.

G35

Stwardnienie rozsiane

6.

I42-I43

Kardiomiopatia

7

J96

Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej

8.

L89

Owrzodzenie odleżynowe

Należy zaznaczyć, że opieka Hospicjum domowego nie ogranicza dostępu chorego do świadczeń lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej, pogotowia ratunkowego i pomocy doraźnej, a także pomocy specjalistycznej w uzasadnionych sytuacjach.

Na podstawie wieloletniej praktyki i standardów opieki paliatywnej, obszar działania obejmuje rejon do 30 km od siedziby Hospicjum domowego

 

REJESTRACJA

Zgłoszenie pacjenta do opieki odbywa się na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (podstawowej opieki zdrowotnej lub innego specjalisty np. onkologa, chirurga, ginekologa).

Konieczne jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej diagnozę - np. kart wypisowych ze szpitala lub innej dokumentacji medycznej, w której wyraźnie określony jest rodzaj schorzenia. Potrzebne będą również takie dokumenty jak: dowód osobisty, czy dokument potwierdzający ubezpieczenie pacjenta ( np. leg. ZUS lub KRUS, decyzja MOPS/GOPS).

Czas oczekiwania na objęcie opieką może wahać się może od tygodnia do kilku tygodni i zależy od obciążenia zespołu. Do czasu formalnego objęcia opieką, która następuje w dniu pierwszej konsultacji lekarskiej, chory powinien w sprawach pilnych zwracać się do lekarza rodzinnego lub zespołów pomocy doraźnej.

Podczas rejestracji chorego do opieki w hospicjum domowym przeprowadzany jest dokładny wywiad pielęgniarski, na podstawie którego ustalana jest pilność przyjęcia i pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących.

Rejestracja pacjenta odbywa się w dniach: wtorek, środa, czwartek, w godzinach
od 15.15 do 17:45
, w siedzibie hospicjum domowego, przy ul. Karłowicza 4
w Kaliszu.

Kontakt telefoniczny: +48 62 7603393.

 

 

 

 

Udostępnij: 
Design & Created: http://www.mat.hekko.pl - Kalisz 2010